Reciklažno dvorište započinje sa radom dana 07.01.2019. godine

Objava: 04.01.2019

Reciklažno dvorište na adresi Milivoja Grgića 13 započeti će sa radom dana 7.1.2019.godine. Predati se može doslovce sve vrste otpada koje se po vrsti i količini stvaraju  u kućanstvu a ne prikupljaju se na kućnom pragu.Važno je napomenuti da tu, naravno,spada i glomazni otpad.U 2019.godini glomazni otpad sakupljati ćemo na lokaciji korisnika samo jedanput . Letak o terminu sakupljanja dobiti će uz račune u trećem mjesecu.Sa sobom obavezno ponijeti osobnu i zadnji račun da bi se utvrdio korisnik usluge. Za domaćinstva ova usluga je besplatna. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do petka od 9 -16 sati. Subotom od 8-13 sati. Broj telefona u reciklažnom dvorištu je 782 78 86. Može nas se kontaktirati i na 527 432 kod naših referenata.