Slavka Kolara 5a


Radovi energetske obnove višestambene zgrade na adresi Slavka Kolara 5a završeni // lipanj 2018

Radovi energetske obnove višestambene zgrade na adresi Slavka Kolara 5a završeni su te je izvršena uspješna primopredaja početkom lipnja 2018. godine.

 

 

Započela je energetska obnova višestambene zgrade na adresi Slavka Kolara 5a                  // veljača 2018

 

Naziv projekta:   Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Slavka Kolara

                               5a, Petrinja

Naziv korisnika:  Komunalac Petrinja d.o.o. (Upravitelj višestambene zgrade u ime i za

                               račun suvlasnika višestambene zgrade)

Ukupna vrijednost projekta:        936.450,55 kuna

EU sufinanciranje projekta:          442.105,49 kuna

Razdoblje provedbe projekta:      01. kolovoza 2016 - 31. srpnja 2018.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“