Trg Matice Hrvatske 13


 

Radovi energetske obnove višestambene zgrade na adresi Trg Matice Hrvatske 13 završeni // ožujak 2018

Radovi energetske obnove višestambene zgrade na adresi Trg Matice Hrvatske 13 završeni su te je izvršena uspješna primopredaja krajem ožujka 2018. godine.

 

 

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Trg Matice Hrvatske 13 bliži se kraju    // ožujak 2018

 

 

Započela je energetska obnova višestambene zgrade na adresi Trg Matice Hrvatske 13      // studeni 2017

 

 

 

Naziv projekta:   Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Trg Matice

                              Hrvatske 13, Petrinja

Naziv korisnika:  Komunalac Petrinja d.o.o. (Upravitelj višestambene zgrade u ime i za

                              račun suvlasnika višestambene zgrade)

Ukupna vrijednost projekta:         602.762,35 kuna

EU sufinanciranje projekta:          291.510,89 kuna

Razdoblje provedbe projekta:  01. kolovoza 2016 - 31. srpnja 2018.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“