• 28.06.2023

V. DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

V. dopune Plana nabave za 2023. godinu

  • 02.05.2023

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

  • 02.05.2023

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

  • 28.03.2023

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

  • 28.02.2023

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

  • 10.01.2023

I. DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

I. dopuna Plana nabave za 2023. godinu

  • 04.01.2023

ODLUKA O IZMJENAMA OPĆEG AKTA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Odluka o izmjenama općeg akta o jednostavnoj nabavi

  • 04.01.2023

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

Plan nabave za 2023. godinu

  • 02.01.2023

IZJAVA O POSTOJANJU/NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa