OJ građenje

Planira,organizira,vodi i nadzire poslove održavanja zgrada i nerazvrstanih cesta