Gradska deponija Taborište

Gradska deponija Taborište nalazi se u Taborištu, 6 km južno od Petrinje. Na gradskoj deponiji deponira se svakodnevno prikupljeni otpad.

Ulazak na deponiju se kontrolira i evidentira: putem dežurnog radnika/strojara i video-nadzora.

Radno vrijeme gradske deponije je od 6-14 sati

Tijekom radnog vremena deponije, građani vlastitim prijevozom mogu dovesti i deponirati otpad, na način da se obrate dežurnom radniku koji će ih uputiti na dio deponije gdje mogu istovariti otpad, ovisno o njegovom sadržaju.

Deponiranje otpada koje se ne naplaćuje:

  • čisti metalni otpad
  • stare auto-gume
  • papir i karton