Služba gospodarenja otpadom

OJ Služba gospodarenja otpadom bavi se gospodarenjem komunalnim otpadom na području Grada Petrinje,Općine Donji Kukuruzari i Majur što podrazumijeva:

  1. odvoz komunalnog otpada
  2. odvoz glomaznog otpada
  3. odvoz razvrstanog otpada
  4.  upravlja reciklažnim dvorištem
  5.  upravlja mobilnim reciklažnim dvorištem


Komunalni otpad odvozi se jednom tjedno, a prikuplja se iz kanti, malih i velikih kontejnera.

Glomazni otpad odvozi se jedan puta godišnje, u proljeće ili jesen. Cijena odvoza glomaznog otpada sadržana je u cijeni odvoza kućnog otpada.


CJENIK USLUGA:

                                                                          PETRINJA


                                                                     D. KUKURUZARI

 

                                                                            MAJUR