DARA ROKSA 1951.
  • 16.04.2024

DARA ROKSA 1951.

Pokop pok. Dare Roksa bit će 18.04.2024.(četvrtak) u 13.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

JELA KOMLJENOVIĆ 1943.
  • 16.04.2024

JELA KOMLJENOVIĆ 1943.

Pokop pok. Jele Komljenović bit će 18.04.2024.(četvrtak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

VIKTORIJA PENDEŠ 1955.
  • 15.04.2024

VIKTORIJA PENDEŠ 1955.

Pokop pok. Viktorije Pendeš bit će 15.04.2024.(ponedjeljak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

ANTUN RADOŠEVIĆ 1931.
  • 09.04.2024

ANTUN RADOŠEVIĆ 1931.

Pokop pok. Antuna Radošević bit će 10.04.2024.(srijeda) u 14.00 sati na mjesnom groblju Donja Budičina.

DAVOR LICITAR 1954.
  • 08.04.2024

DAVOR LICITAR 1954.

Pokop pok. Davor Licitar bit će 11.04.2024.(četvrtak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

ĐURO KLOBUČAR 1933.
  • 05.04.2024

ĐURO KLOBUČAR 1933.

Pokop pok. Đure Klobučar bit će 08.04.2024.(ponedjeljak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

JELICA BOGOVIĆ 1945.
  • 29.03.2024

JELICA BOGOVIĆ 1945.

Pokop pok.Jelice Bogović bit će 02.04.2024.(utorak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

NIKIĆ MARIJA 1940.
  • 28.03.2024

NIKIĆ MARIJA 1940.

Pokop pok. Marije Nikić bit će 29.03.2024.(petak) u 12.00 sati na mjesnom groblju Donja Budičina.

KRIŠTOPOVIĆ MATO 1934.
  • 27.03.2024

KRIŠTOPOVIĆ MATO 1934.

Pokop pok. Mate Krištopović bit će 28.03.2024.(četvrtak) u 13.00 sati na mjesnom groblju Križ Hrastovački.