ŠUŠMEG JAGICA 1933.
  • 08.11.2017

ŠUŠMEG JAGICA 1933.

Pokop pok.Šušmeg Jagice bit će 09.11.2017.( četvrtak) u 14.00 sati na mjesnom groblju Taborište.

DRAGIČEVIĆ  ŠTEFICA 1942.
  • 06.11.2017

DRAGIČEVIĆ ŠTEFICA 1942.

Pokop pok.Dragičević Štefice bit će 06.11.2017 (ponedeljak) u 12.00 sati na gradskom groblju sv.Benedikt u Petrinji.

JURIĆ ANTO 1941.
  • 06.11.2017

JURIĆ ANTO 1941.

Pokop pok.Jurić Ante bit će 06.11.2017 (ponedeljak) u 13.00 sati na gradskom groblju sv.Benedikt u Petrinji.

JOSIPOVIĆ LJILJANA rođ.KIHALIĆ
  • 04.11.2017

JOSIPOVIĆ LJILJANA rođ.KIHALIĆ

Pokop pok.Josipović Ljiljane rođ.Kihalić bit će 06.11.2017 (ponedeljak) u 14,00 sati na gradskom groblju sv.Benedikt u Petrinji.

MARINOVIĆ IVAN 1927.
  • 02.11.2017

MARINOVIĆ IVAN 1927.

Pokop pok.Marinović Ivana bit će 04.11.2017 (subota) u 13.00 sati na mjesnom groblju Gora.

TUMORAD VLADO 1963.
  • 02.11.2017

TUMORAD VLADO 1963.

Pokop pok.Tumorad Vlade bit će 03.11.2017(petak) u 14.00 sati na mjesnom groblju Hrastovica.

MAŽIĆ JELICA 1924.
  • 31.10.2017

MAŽIĆ JELICA 1924.

Pokop pok.Mažić Jelice bit će 02.11.2017 (četvrtak) u 14.00 sati na gradskom groblju sv.Benedikt u Petrinji.

Zuber Petar,1941.
  • 29.10.2017

Zuber Petar,1941.

Pokop pok. Petra Zubera bit će 31.10.2017. god. u 13.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt.

AUGUSTINOVIĆ ANA 1954.
  • 26.10.2017

AUGUSTINOVIĆ ANA 1954.

Pokop pok.Augustinović Ane bit će 28.10.2017 (subota) u 14.00 sati na mjesnom groblju Hrastovica.