RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA PO DANIMA

PONEDJELJAK

PETRINJA: Ajdovščinska, I. Andrića s I.,II. i III. Odv., D. Cesarića, Cvjetna, D. Benka, M. Beretina, R. Boškovića, Drenačka do table Petrinja (do pruge), V. Grozaj, M. Grgića, M. Gupca, R. Horvata, I. Hrnčevića, I. Hangije, Braće Janeković s odv., M. Jerkovića, Kupska, Šetalište K. Knežića, S. Kolara s I. i II. odv., S. Kostinčera, I. G. Kovačića, B. Krnic, Braće Kunert, J. Kundeka, Sv. Marka Križevčanina, Sv. Leopolda Mandića, M. Makanca s I. lij. i I. desnim odv., M. Marulića, A. G. Matoša, J. Mencina, A. Mihanovića, V. Muhe, V. Nazora 19 (stambena zgrada), J. Nemeca (do G. Novaka), G. Novaka, Novog naselja, A. Pirnata, A. Petračića s I. i II. desnim odv. te I. lijevim odv., Trg Petra Preradovića (stambena zgrada), D. Petrovića, F. Prešerna,  Đ. Pukeca, J. Runjanina, M. Reljkovića, Pejina bukva, Sisačka ulica s I., II. i III. odv., te  prilaz Sisačkoj, Slatinska, Stanički put, Splitska, F. O. Selje s I., II., III., IV., V. i VI. odv., Ul. pukovnika P. Matanovića, J. Stjepušina, Sajmište (stambene zgrade), Đ. Srebrića, P. Štoosa, F. Šrama, Trg dr. F. Tuđmana, Sv. Nikole Tavelića, Unska, T. Ujevića, I. Vončine, Vukovarska s I., II. i III. odv., Vinogradi – IV, V. odv., Voćarska, Voćarska - odv. prema groblju Sv. Trojstva, Ul. Vidikovac, Zagrebačka, I. Zocha, Zvornička, Ul. zelenila, F. Wagnera, Ul. M. Vod., vikend naselje Vir (Nebojan).     
                                           

Novo Selište s  I. i II. lij. odv.     

                                                              

UTORAK 

PETRINJA: M. Antolića, J. Babić, M. Božičevića, M. Ebnera (dio između Vatrogasne i M. Mrazovića), M. Ebnera (do raskrižja sa Vatrogasnom), M. Ebnera s odv., Ulica Gromova II. desni odv. (prema groblju), T. Ivkaneca, Z. Kuhara, Sv. Kvirina biskupa, T. B. Erdodya, I. Maline s odvojkom, N. Tesle, Sisačka (od benziske do Ulice Gromova), J. Miškatovića s odv., M. P. Miškine s odv., M. Mrazovića s I. i II. odv., V. Nikolića, A. Pechana,  I. Petrušića, M. Pleše, D. Šimončića, I. J. Štromara, B. Šuleka, M. Trnine, Turkova, odvojak Turkove, Vatrogasna, P. Zrinskog, Željeznička.


MOŠĆENICA:  22 lipnja, Bana Tome Bakača, R. Boškovića s I. i II. odv., Braće Radić, Kneza Branimira, Brezovačkog odreda, M. Držića, K. Frankopana, Lj. Gaja, I. Gundulića, M. Gupca, Hrvatskih branitelja s I,II. odv, Bana Jelačića s odv., Kolodvorska s  I,II odv., Kupska s odv., P. Krešimira, V. Lisinskog, Narodnog Preporoda, Ulica Lj. Posavskog, A. Starčevića s odv., J. J. Strossmayera, A. Šenoe, Kralja Tomislava s  I,II,III,IV. odv, Trg žrtava domovinskog rata, Ribnjak, T. Ujevića, P. Zrinskog, Kralja Zvonimira.

SELA: Cepeliš, Pecki, Bačuga Gornja, Bačuga Donja, Grabovac Banski, Luščani.

 

SRIJEDA 

PETRINJA: H. Badalića, I. B. Mažuranić, Carekova, Marina Držića s odv. I., II., III. i IV., Duga ulica, Lj. Gaja, K. Š. Đalskog, I. Gundulića, Braće Hanžek, Trg hrvatskih branitelja, M. Jandrića, A. Kačića Miošića, A. Kovačića, J. Kozarca, Trg Matice hrvatske, I. Mažuranića, V. Nazora, Trg narodnih učitelja, I. Ribara, Trg S. Radića, F. Supila, A. Šenoe, A. Turkulina, A. Turkulina 15 (stambena zgrada), O Župančića.


SELA: Brest, Dodoši, M. Gorica (glavna cesta i odvojci), M. Gorica (prognaničko naselje), Gora, Jabukovac (Stojići), Jošavica, Klinac, Strašnik, Križ Hrastovački, Miočinovići, Mačkovo Selo, Gornja Mlinoga, Pastuša (Donja i Gornja), Begovići, Sibić, Tremušnjak, Veliki Dejanovići.

OPĆINA MAJUR: Majur, Stubalj, Graboštani, Mračaj, Svinica, Malo Krčevo, Veliko Krčevo, Mala Meminska, Gornja i Srednja Meminska, Gornji Hrastovac, Kostrići.

 

ČETVRTAK

PETRINJA:, 6. kolovoza, M. Antolca, M. Biljana, G. Bolteka, Brezje, Zeleni brijeg, M. Dujnića, I. Filipovića, M. Filjaka, M. Filjaka (I. i II. odv.), J. Glasera, M. Gorupa, R. Hercega, F. Jelačića, Kneza Domagoja, J. Kraša, F. Kuhača, M. Miholjevića, Lj. Modeca, J. Nemeca (od raskrižja sa Sajmištem), V. Panaca, Potočani, B. Rumlera, Rokova, Sajmište (2 kuće preko puta zgrade), M. Srnaka, M. Srnaka (uz nasip), J. Šokčevića, S. Tonkovića, I. Trnskog, J. Turića, Vinogradska, Vinogradi s odv., Mate Bučara s odv., Vrtni put, K. Zrinske, V. Žganeca.
 
SELA: Blinja, Bijelnik, Budičina (gl cesta i odv kod igrališta, Piškori), Donja Moštanica, Dragotinci, Hrastovica (gl cesta i zaseoci - Trnjani, Stara općina, Jaugustova ulica, Podgorje, Hrvatski kraj), Hrvatski Čuntić, Jabukovac, Jabukovac gornji (Savnići), Kraljevčani, Moštanica (Kladari), Mlinoga, Nova Drenčina, Petkovac, Prnjavor Čuntićki, Taborište, Veliki Šušnjar, Zelena dolina (restoran).

 

PETAK 

PETRINJA: V. Bagata, A. Cesarca, M. Frankopana, F. Galovića, Ulica Gromova, Ulica Gromova I., II., lijevi i desni odv., A. Hebranga, K. Hegedušića, M. Juranovića, O. Keršovanija, V Klaića, I. Križevića, O. Kučere s  odv., M. Krleže, Šetalište V. Lisinskog, R. Lopašića, I. Lucića,  M. Mesića, F. Miličića, I. Meštrovića s odv., V. Stahuljaka s odv., V. Nazora 19 (stambena zgrada), Milana Nemičića s I. i II. lijevim te I. i II. desnim odv., Đure Tiljka s odv., S. Pejakovića, M. Peraka, Z. Peterneka, S. Radića s odv., V. Mačeka, T. Smičiklasa, I. Valenta, V. Vidrića, P. R. Vitezovića, I. K. Sakcinskog, Sajmište (stambene zgrade).


SELA: Dumače, Glinska Poljana, Graberje, Međurače, Mokrice (Gornja, Srednja, Donja), Nebojan, Novi Farkašić, Slana, Vratečko, Župić.

OPĆINA KUKURUZARI: Babina Rijeka, Bjelovac (Donji, Gornji), Bjelovački Kostreši, Borojevići, Knezovljani, Komogovina, Kukuruzari (Donji, Gornji), Mečenčani, Prevršac, Velešnja (Gornja, Donja), Umetići.