Oglas za prodaju rabljenih vozila

Objava: 22.05.2024

 

                                    OGLAS za prodaju rabljenih vozila

 

 

I. PREDMET PRODAJE:

 

Marka i tip vozila: RENAULT MAXITY 150.45

           Oblik karoserije: OTVORENI (kamion za skupljanje otpada)

           Godina proizvodnje: 2008.

           Zapremnina motora: 3000 cm³

           Snaga motora: 100 kW

           Datum prve registracije: 30.10.2008.

           Nije Registriran

           Kilometraža: 120 517 km

           Početna cijena: 4.000,00 eura bez PDV-om

 

Marka i tip vozila: FORD FIESTA 1.4 TDCI

           Oblik karoserije: ZATVORENI

           Godina proizvodnje: 2005.

           Zapremnina motora: 1399 cm³

           Snaga motora: 50 kW

           Datum prve registracije: 13.04.2014.

           Registriran do 12.05.2024.

           Nije u voznom stanju - karambol

           Kilometraža: 307 894 km

           Početna cijena: 800,00 eura bez PDV-om

 

Marka i tip vozila: IVECO DAILY

          Oblik karoserije: ZATVORENI

          Godina proizvodnje: 2005.

          Zapremnina motora: 2798 cm³

          Snaga motora: 92 kW

          Datum prve registracije: 16.09.2005.

          Nije registriran

          Kilometraža: 319 046 km

          Početna cijena: 1.500,00 eura bez PDV-om

 

 

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE                                                                                               

 

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Sve troškove vezano za ovjeru Ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila kao i sve ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vozila, dužan je snositi kupac. Vozila se mogu pregledati 28. svibnja 2024. godine od 07,00 do 15,00 sati na adresi: Ulica Ive Maline 2d, Petrinja, a za sve upite se može nazvati na mob: 099/218 82 31 (g. Dejan Polimac).

 

III. SADRŽAJ PONUDE

 

• ime i prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno  

   naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)

• ponuđena kupoprodajna cijena

 

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

 

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju rabljenog vozila“, preporučeno poštom na adresu: Komunalac Petrinja d.o.o., Ivana Gundulića 14, 44250 Petrinja ili osobnom dostavom na adresu Ivana Gundulića 14, 44250 Petrinja, radnim danom, u roku za dostavu ponuda od 23.05.2024. do 31.05.2024., od 07,00 do 15,00 sati.

 

Oglas je objavljen na web stranici te oglasnoj ploči Komunalca Petrinja d.o.o.

 

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju dvije ili više ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena ponuda.

 

Postupak prodaje biti će proveden i u slučaju da se javi samo jedan zainteresirani kandidat. Nakon zaključenog postupka, sastavlja se zapisnik i konstatira prodaja ponuđaču/kupcu. Ponude se neće otvarati javno.

 

Nakon što preuzme obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, nakon čega će se sklopiti kupoprodajni ugovor. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude.                         

 

22. svibnja 2024.g.

 

 

Direktor

Željko Tonković