2022. g. ODVOZ RAZVRSTANOG KOMUNALNOG OTPADA

Objava: 20.12.2021

ZELENI, ŽUTI, PLAVI I SMEĐI SPREMNIK

 

Poštovani korisnici usluge sakupljanja komunalnog otpada, 

 

u  2022. godini Komunalac Petrinja d.o.o. nastavlja sakupljati otpad iz spremnika na Vašem obračunskom mjestu prema već ustaljenom načinu:

- miješani komunalni otpad (zelena kanta) se sakuplja svaki drugi tjedan,

- u tjednima između, naizmjenično se sakuplja papir i karton (plavi spremnik) i miješani ambalažni otpad (žuti spremnik).

Biorazgradivi otpad se sakuplja od fizičkih osoba (građana) s područja Grada Petrinje i Mošćenice svaki tjedan na dan odvoza otpada. 

Upute za odlaganje razvrstanog otpada ostaju iste.

Detaljni kalendarski popis nalazi se ispod fotografije kao download format i sastavni je dio ove obavijesti te obavijesti u kategoriji "Prikupljanje komunalnog otpada".

 

Vaš Komunalac Petrinja.