• 27.08.2021

Radno vrijeme

Poštovani korisnici, dana 30.08.2021. tehničke službe Komunalca Petrinja prelaze na redovni režim radnog vremena od 07:00 - 15:00 sati....

  • 17.08.2021

Upis u grobni očevidnik

Poštovani građani,    Komunalac Petrinja d.o.o. je od 1. siječnja 2021. Odlukom Gradskog vijeća Grada Petrinje, a sukladno Zakonu o...

  • 15.07.2021

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

KK.06.3.1.18.0094

  • 07.06.2021

LJETNO RADNO VRIJEME

od 14. svibnja 2021. u 6:00

  • 07.06.2021

RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - PETRINJA

Petrinja - odvoz otpada 2021. godina

RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - Majur
  • 07.06.2021

RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - Majur

Majur - odvoz otpada 2021. godina

RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - Donji Kukuruzari
  • 07.06.2021

RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - Donji Kukuruzari

Donji Kukuruzari - odvoz otpada 2021. godina

  • 08.04.2021

Što znamo o azbestu?

Koliko je i kada azbest opasan?

  • 18.03.2021

Sastanak projektnog tima za provedbu projekta

Dana 17.03.2021 u privremenim prostorijama Grada Petrinje održan je sastanak projektnog tima projekta "Razvojem male (komunalno prometne)...