• 08.04.2010

OBAVIJEST O PRIMJENI ČLANKA 5.c ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 110/07, 125/08)

Članak 5.c Zakona o javnoj nabavi propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela...