OJ Deponij

OJ Deponij održava i gospodari gradskim deponijem koji se nalazi u Taborištu, 6 km južno od Petrinje. Na gradskom deponiju deponira se svakodnevno prikupljeni otpad.

Ulazak na deponij se kontrolira i evidentira: putem čuvara i video-nadzora.

Radno vrijeme gradskog deponija je:

Tijekom radnog vremena deponija, građani vlastitim prijevozom mogu dovesti i deponirati otpad, na način da se obrate dežurnom radniku koji će ih uputiti na dio deponija gdje mogu istovariti otpad, ovisno o njegovom sadržaju.

Deponiranje otpada koje se ne naplaćuje:

  • čisti metalni otpad
  • stare auto-gume
  • papir i karton