TOMIĆ LJUBICA,1925,
  • 29.01.2018

TOMIĆ LJUBICA,1925,

Pokop pok. Tomić Ljubice bit će 31.siječnja 2018. god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji.

KORAĆ MILAN,1952.
  • 29.01.2018

KORAĆ MILAN,1952.

Pokop pok. Korać Milana bit će 30.siječnja 2018. god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Nikola u Petrinji.

ROKSA KATA 1928.
  • 26.01.2018

ROKSA KATA 1928.

Pokop pok.Roksa Kate bit će 29.01.2018.(ponedeljak) u 13.00 sati na mjesnom groblju Hrastovica.

STRIŽAK LJUBICA 1941.
  • 23.01.2018

STRIŽAK LJUBICA 1941.

Pokop pok.Strižak Ljubice bit će 25.01.2018.(četvrtak) u 14.00 sati na mjesnom groblju Bjelnik.

HADŽIĆ MARIJA 1934.
  • 23.01.2018

HADŽIĆ MARIJA 1934.

Pokop pok.Hadžić Marije bit će 24.01.2017 (srijeda) u 13.00 sati na gradskom groblju sv.Benediktu u Petrinji.

MURATAGIĆ HUSE 1942.
  • 22.01.2018

MURATAGIĆ HUSE 1942.

Pokop pok.Muratagić Huse bit će 24.01.2018 (srijeda) u 14.00 sati na gradskom groblju sv.Benedikt u Petrinji.

DEVČIĆ ŠTEFICA 1930.
  • 22.01.2018

DEVČIĆ ŠTEFICA 1930.

Pokop pok.Devčić Štefice bit će 22.01.2018 (ponedeljak) u 14.00 sati na gradskom groblju sv.Benedikt u Petrinji.

GALI ANKICA 1951.
  • 16.01.2018

GALI ANKICA 1951.

Pokop pok.Gali Ankice bit će 17.01.2018 (srijeda) u 13.00 sati na mjesnom groblju Gore.

KOVAČEVIĆ SLAVICA 1931.
  • 15.01.2018

KOVAČEVIĆ SLAVICA 1931.

Pokop pok.Kovačević Slavice bit će 16.01.2018 (utorak) u 14.00 sati na gradskom groblju sv.Trojstvo u Petrinji.