JANUS MILAN 1957.
  • 15.02.2020

JANUS MILAN 1957.

Pokop pok. Janus Milana bit će 18. veljače 2020 god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Nikola u Petrinji.

KURTOVIĆ ENES 1957.
  • 13.02.2020

KURTOVIĆ ENES 1957.

Pokop pok.Kurtović Enesa bit će 14.veljače 2020.god. u 15.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji.

MARKOVIĆ NIKOLA 1949.
  • 11.02.2020

MARKOVIĆ NIKOLA 1949.

Pokop pok. Marković Nikole bit će 12.veljače 2020.god. u 12.00 sati na mjesnom groblju Hrv. Čuntić.

BJELAC DAMIR 1979.
  • 10.02.2020

BJELAC DAMIR 1979.

Pokop pok. Bjelac Damira bit će 12.veljače 2020.god. u 14.00 sati na mjesnom groblju Gora.

ČUČKOVIĆ JELICA 1936.
  • 09.02.2020

ČUČKOVIĆ JELICA 1936.

Pokop pok. Čučković Jelice bit će 11.veljače 2020.god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji.

FUKAT BOŽIDARKA,1939.
  • 08.02.2020

FUKAT BOŽIDARKA,1939.

Pokop pok. Fukat Božidarke bit će 10.veljače 2020.god. u 15.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji.

GALIJAN ŠTEFO 1932.
  • 04.02.2020

GALIJAN ŠTEFO 1932.

Pokop pok.Galijan Štefe bit će 05.veljače ( srijeda ) 2020.god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji.

DAMJANOVIĆ MATO 1964.
  • 02.02.2020

DAMJANOVIĆ MATO 1964.

Pokop pok.Damjanović Mate bit će 04.veljače ( utorak ) 2020.god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji.

DUJNIĆ BRANKA 1923.
  • 01.02.2020

DUJNIĆ BRANKA 1923.

Pokop pok.Dujnić Branke bit će 03.veljače ( ponedjeljak ) 2020.god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Rok u Petrinji.