HOFFMAN SLAVICA 1931.
  • 20.02.2020

HOFFMAN SLAVICA 1931.

Pokop pok. Hoffman Slavice bit će 22.veljače 2020. god u 13.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

ŠKORNJAK ANTUN 1938.
  • 20.02.2020

ŠKORNJAK ANTUN 1938.

Pokop pok. Škornjak Antuna bit će 21. veljače 2020. god. u 13.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

VRBANAC KATA 1930.
  • 20.02.2020

VRBANAC KATA 1930.

Pokop pok. Vrbanac Kate bit će 21. veljače 2020.god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Trojstvo u Petrinji.

LOKAS BRANKO 1963.
  • 18.02.2020

LOKAS BRANKO 1963.

Pokop pok. Lokas Branka bit će 18. veljače 2020 god. u 13.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

JANUS MILAN 1957.
  • 15.02.2020

JANUS MILAN 1957.

Pokop pok. Janus Milana bit će 18. veljače 2020 god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Nikola u Petrinji.

KURTOVIĆ ENES 1957.
  • 13.02.2020

KURTOVIĆ ENES 1957.

Pokop pok.Kurtović Enesa bit će 14.veljače 2020.god. u 15.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji.

MARKOVIĆ NIKOLA 1949.
  • 11.02.2020

MARKOVIĆ NIKOLA 1949.

Pokop pok. Marković Nikole bit će 12.veljače 2020.god. u 12.00 sati na mjesnom groblju Hrv. Čuntić.

BJELAC DAMIR 1979.
  • 10.02.2020

BJELAC DAMIR 1979.

Pokop pok. Bjelac Damira bit će 12.veljače 2020.god. u 14.00 sati na mjesnom groblju Gora.

ČUČKOVIĆ JELICA 1936.
  • 09.02.2020

ČUČKOVIĆ JELICA 1936.

Pokop pok. Čučković Jelice bit će 11.veljače 2020.god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji.