TIŠMA RANKO,1936.
  • 19.06.2019

TIŠMA RANKO,1936.

Pokop pok. Tišma Ranka bit će 21.lipnja 2019. god. u 13.00 sati na gradskom groblju Sv. Nikola u Petrinji.

KOSAK SLAVEK,1940.
  • 19.06.2019

KOSAK SLAVEK,1940.

Pokop pok. Kosak Slaveka bit će 21.lipnja 2019. god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Trojstvo u Petrinji.

HABIBOVIĆ SALIH,1946.
  • 17.06.2019

HABIBOVIĆ SALIH,1946.

Pokop pok. Habibović Saliha bit će 18.lipnja 2019. god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji.

MRAKOVIĆ LJUBICA,1934.
  • 17.06.2019

MRAKOVIĆ LJUBICA,1934.

Pokop pok. Mraković Ljubice bit će 18.lipnja 2019. god. u 14.00 sati na mjesnom groblju Banski Grabovac.

BARBERIĆ MARIJA,1935.
  • 16.06.2019

BARBERIĆ MARIJA,1935.

Pokop pok. Barberić Marije bit će 18.lipnja 2019. god u 12.00 sati na mjesnom groblju TABORIŠTE.

LJUBIĆ DRAGUTIN,1942.
  • 14.06.2019

LJUBIĆ DRAGUTIN,1942.

Pokop pok. Dragutina Ljubića bit će 17.lipnja 2019. u 14.00 sati na mjesnom groblju GORA.

TIČAK KATARINA,1948.
  • 13.06.2019

TIČAK KATARINA,1948.

Pokop pok. Tičak Katarine bit će 14.lipnja 2019. god. u 14.00 sati na mjesnom groblju BREST POKUPSKI.

MAVDUŠ BOGDAN 1939.
  • 11.06.2019

MAVDUŠ BOGDAN 1939.

Pokop pok.Mavduš Bogdana bit će 12.06.2019.(srijeda) u 14.00 sati na gradsskom groblju Sv.Rok u Petrinji.

DUSPARA KATA 1939.
  • 03.06.2019

DUSPARA KATA 1939.

Pokop pok.Duspara Kate bit će 04.06.2019.(utorak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.