HODAK MILE,1943.
  • 10.12.2018

HODAK MILE,1943.

Pokop pok. Hodak Mile bit će 11.prosinca 2018. god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji.

KOŽUH STJEPAN,1931.
  • 10.12.2018

KOŽUH STJEPAN,1931.

Pokop pok. Kožuh Stjepana bit će 11.prosinca 2018. god. u 12.00 sati na groblju u Gorama.

RADOŠEVIĆ ZDRAVKO 1971.
  • 10.12.2018

RADOŠEVIĆ ZDRAVKO 1971.

Pokop pok.Radošević Zdravka bit će 12.12.2018.(srijeda) u 14.00 sati na mjesnom groblju Prnjavor Čuntićki.

ABRAMOVIĆ IVAN 1935.
  • 04.12.2018

ABRAMOVIĆ IVAN 1935.

Pokop pok.Abramović Ivana bit će 06.12.2018.(četvrtak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

ŠTEKOVIĆ MILUTIN 1935.
  • 03.12.2018

ŠTEKOVIĆ MILUTIN 1935.

Pokop pok.Šteković Milutina bit će 05.12.2018.(srijeda) u 14.00 sati na mjesnom groblju Banski Grabovac.

ZORA VEGO,1934.
  • 30.11.2018

ZORA VEGO,1934.

Pokop pok. Vego Zore bit će 03.prosinca 2018. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji.

VUKELIĆ LJUBICA,1937.
  • 29.11.2018

VUKELIĆ LJUBICA,1937.

Pokop pok. Vukelić Ljubice bit će 30.studenog 2018. god. u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Nikola u Petrinji.

RISTIĆ ŽIVORAD,1938.
  • 29.11.2018

RISTIĆ ŽIVORAD,1938.

Ispraćaj pok. Ristić Živorada bit će 29.studenog 2018. god. u 12.55 sati na krematoriju Mirogoj.

MARIJAN ČEAK,1962.
  • 26.11.2018

MARIJAN ČEAK,1962.

Pokop pok. Marijana Čeaka bit će 27.studenog 2018. god. u 14.00 sati na groblju u GORAMA.