Propisi iz područja gospodarenja otpadom

Objava: 01.01.2017

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/1373/17,14/19)

- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

- Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15 )