Otpadna odjeća i tekstil

Objava: 21.12.2018

Poštovani korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada, ako imate potrebu za odlaganjem otpadne odjeće i tekstla, po otvorenju Reciklažnog Dvorišta Petrinja, navedeni otpad će te moći odložiti na adresi Milivoja Grgića 13.