Postupanje s azbestnim otpadom

Objava: 21.12.2018

Poštovani korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada,ako imate potrebu i obvezu za zbrinjavanje  građevinskog otpada koji sadrži azbest,trebate se za dogovor oko odvoza,cijene ili više informacija javiti na besplatan broj telefona 0800 0003 ili na broj 01/ 3794-451.

 

C.I.A.K. d.o.o. je ovlašteni skupljača opasnog otpada – otpada koji sadrži azbest na području cijele Republike Hrvatske.

 

Više informacija na::

http://www.ciak.hr/Sektorekologije/Gospodarenjeotpadom/Gospodarenjeotpadom/tabid/492/Default.aspx