• 14.11.2017

Prikupljanje glomaznog otpada - proljeće 2018

Novi raspored prikupljanja glomaznog otpada pogledajte ovdje

  • 13.11.2017

Reciklirajte otpadno jestivo ulje

INA je pokrenula pilot-projekt u okviru kojega je moguće odložiti otpadno jestivo ulje na 30 maloprodajnih lokacija u središnjoj Hrvatskoj.

  • 02.10.2017

Razmještaj mobilnog reciklažnog dvorišta

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE Lokacije – 2017. god. U mobilno reciklažno dvorište (MRD) možete odložiti slijedeće: odjeća i...

  • 14.09.2017

Korisni savjeti za učinkovito kompostiranje

Što je kompostiranje? To je postupak koji podrazumijeva razgradnju biootpada u prisustvu zraka pri čemu nastaju ugljični dioksid, voda,...

  • 31.01.2017

Količine odvojeno prikupljenog otpada iz domaćinstava u 2018. godini

/UserFiles/Koli%C4%8Dine%20odvojeno%20prikupljenog%20otpada%20iz%20doma%C4%87instava%20u%202018.%20godini.pdf

  • 25.01.2017

Razmještaj mobilnog reciklažnog dvorišta za 2017.godinu

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE  Lokacije – 2017. god.  09.01. - Gavrilovićev Trg (parking)  23.01. - Križanje Antolčeve i Ul....

  • 02.01.2017

Raspored odvoza korisnog otpada - 2017. godina

  Poštovani korisnici usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, dostavljamo Vam smjernice za odvojeno odlaganje ambalaže u spremnike...

  • 01.01.2017

Propisi iz područja gospodarenja otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom Narodne novine 94/13   Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske Narodne...