RASPORED ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA - JESEN 2018.

Raspored odvoza glomaznog otpada na području Grada Petrinje – JESEN 2018.

 

UPUTE-VAŽNO:

Zabranjeno je i kažnjivo i za vas i nas odlaganje otpada na javnim površinama.

Skupljanje će se vršiti neposredno s unutarnje strane vaših dvorišta ili ulaza (haustora). Stoga molimo da ostavite otvorena dvorišta ili ulaze (haustore) kako bi omogućili nesmetan prilaz našim djelatnicima i vozilu te po mogućnostima budete prisutni tijekom odvoza.

Za korisnike u višestambenim zgradama postaviti ćemo kontejnere od 5 m³.

Molimo građane da glomazni otpad ne iznose naknadno nakon navedenog datuma. Odvoz se može naručiti i izvan termina ali u tom slučaju se plaća prijevoz sukladno redovnom cjeniku usluge ili ga možete sami odvesti na odlagalište Taborište (do 1 m³).

 

 

Raspored odvoza:


03.09.2018.            lokacije na kojima se kućni otpad odvozi ponedjeljkom

10.09.2018.            lokacije na kojima se kućni otpad odvozi utorkom

17.09.2018.            lokacije na kojima se kućni otpad odvozi srijedom

24.09.2018.            lokacije na kojima se kućni otpad odvozi četvrtkom

01.10.2018.            lokacije na kojima se kućni otpad odvozi petkom

09.10.2018.            stambene zgrade 

 

09.10.2018.            Općina D. Kukuruzari

09.10.2018.            Općina MajurPopis predmeta i stvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom uređen je naputkom o glomaznom otpadu te se može pogledati ovdje: 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_79_1534.html

 

Sve dodatne informacije možete dobiti u sobi broj 2. ili na telefon : 044/527-441 i 527 432.