PROMJENA PODATAKA O KORISNIKU USLUGE

Objava: 06.10.2017

U slučaju da je na Vašoj nekretnini došlo do promjene vlasništva, a račun za uslugu naslovljen je na prethodnog vlasnika, molimo da nam dostavite Vaš OIB i dokumentaciju (vlasnički list, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju) temeljem koje bismo Vas potvrdili kao korisnika naše usluge.

Prema Zakonu o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08), članak 5. stavak 1. točka 2, te članak 7., komunalno poduzeće Komunalac Petrinja d.o.o.  obvezuje se da u svojim službenim evidencijama i kod razmjene podataka koristi osobni identifikacijski broj (OIB) korisnika usluge. Vaš OIB možete dostaviti :

- Putem telefona ili telefaksa na 044/527 432

- Elektroničkom poštom na mira.harcet@komunalac-petrinja.hr

- Poštom na adresu I.Gundulića 14, 44 250 Petrinja

- Osobno svakim radnim danom  od 7 do 15 h

 

UZ SVE PISANE DOPISE NAVEDITE I ŠIFRU KORISNIKA (broj odobrenja na nalogu putem kojeg uslugu plaćate), ili PRILOŽITE PRESLIKU JEDNOG OD RAČUNA  za ovu uslugu.