Odvoz otpada 1. svibnja 2020.

Objava: 27.04.2020

Odvoz će se vršiti 30. travnja 2020.

Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,

miješani komunalni otpad koji se prema rasporedu odvozi petkom, zbog praznika 1. svibnja 2020., ovaj tjedan će se odvoziti  u četvrtak 30. travnja 2020. 

Molimo vas da svoje spremnike za miješani komunalni otpad iznesete najkasnije do 7:00 sati ujutro na dan odvoza. 

Djelatnici Komunalca Petrinja d.o.o.