Odvoz božićnih jelki

Objava: 14.01.2020

Obavještavamo poštovane korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada da ćemo božićne jelke odvoziti u razdoblju od 20. siječnja do 24. siječnja 2020. godine.

Molimo da korisnici božićne jelke odlože uz spremnik za miješani komunalni otpad (zelenu kantu) na dan kada je prema redovnom rasporedu planiran odvoz miješanog komunalnog otpada.

Vaš Komunalac Petrinja