Radovi u sklopu projekta

Objava: 23.05.2019

U utorak 21.svibnja 2019. godine i u četvrtak 23. svibnja 2019. godine predstavnici grada Petrinje, članovi projektnog tima i partnera projekta "Razvojem male (komunalno prometne) infrastrukture do unapređenja kvalitete života (3RP3)" obišli su gradilišta "Građenje pješačke i biciklističke staze u Mošćenici" i " Građenje prometnica i parkirališta stambenog naselja Sajmište".

Grad Petrinja sudjeluje u provedbi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koji provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS). Program se financira iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), tj. iz dvaju operativnih programa: Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. (OPKK) i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP).

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj