OBAVIJEST

Objava: 25.01.2019

Odvoz biootpada nije uspostavljen do daljnjega

Molimo građane Grada Petrinje koji su izjavili da nemaju vlastito kompostište da biootpad ne predavaju u smeđoj kanti već da ga i dalje odlažu u zelenu kantu.

Do uspostave odvoza biootpada smeđa kanta se može koristiti za višak korisnog otpada ako je kapacitet Vaše plave ili žute kante premašen.

Molimo Vas za razumijevanje te ukoliko dođe do bilo kakvih promjena bit ćete pravovremeno obaviješteni.     

                                                                                                                                                                                                                Komunalac Petrinja d.o.o.