JAVNA LICITACIJA POVODOM DANA SVIH SVETIH

Objava: 12.10.2018

 

Komunalac Petrinja d.o.o.

Ivana Gundulića 14

44 250 Petrinja

OIB: 53696178845

objavljuje

J A V N U  L I C I T A C I J U

usmenim nadmetanjem
za davanje u zakup prodajnih mjesta za prigodnu prodaju povodom

dana Svih svetih

Licitacija će se održati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji

dana 16.10.2018. s početkom u 13.00 sati.

 

1. Predmet ponude je 6 prodajnih mjesta površine po 16 m² za prodaju

cvijeća i svijeća, u periodu od 1.11. do 3.11.2018. ispred mrtvačnice na gradskom groblju Sv. Benedikta.

2. Za prodajno mjesto 1- 6 utvrđuje se početna cijena od 300,00 kn (PDV uključen).


3. Pravo sudjelovanja u javnom licitiranju imaju sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje i /ili prodajecvijeća i svijeća i poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik o poljoprivrednoj proizvodnji.

4. Iznos jamčevine u iznosu od 25 % od polazne cijene za onoliko mjesta za koliko se licitira

uplaćuje se na račun Komunalca Petrinja d.o.o IBAN: Erste HR4924020061100580740, s pozivom na broj „ OIB ponuditelja-broj prodajnih mjesta“, model 00

5. Kod natjecanja ponuditelj mora dati Povjerenstvu za provođenje licitacije

na uvid slijedeće:
- rješenje o registraciji poduzeća ili obrta, a poljoprivredni proizvođači rješenje o upisu u Upisnik o poljoprivrednoj proizvodnji
- potvrdu o plaćenoj jamčevini
- potvrdu da nema dugovanja prema Komunalac  Petrinja d.o.o.


6. Ponuditelju kojem ne uspije licitacija vraća se uplaćena jamčevina u roku 8 dana od dana održane licitacije. Ponuditelj koji je uspio u licitaciji, a odustaje, gubi jamčevinu. Ponuditelju koji uspije u licitaciji jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu.

 

7. Odabrani ponuditelj dužan je uplatiti izlicitirani iznos prilikom sklapanja ugovora o zakupu, za gore navedene datume, a za sve ostale dane dnevni zakup iznosi 500,00 kn plaćati će se po dolasku na prodajno mjesto a najkasnije do 8.00 sati, u protivnom zakupodavac zadržava pravo ponuditi prodajno mjesto drugim osobama, po izlicitiranoj cijeni.

 

8. Ukoliko nakon licitacije ostane slobodnih prodajnih mjesta, ona će se dati u dnevni zakup po 500,00 kn.    

 

9. Zainteresirani ponuditelji uvid u plan prodajnih mjesta mogu dobiti kod poslovođe na gradskom groblju svaki radni dan od 07-15h.

 

 

 

                                 

 

                                                 Direktor: 

                                                                                

 

                                                                                          Vlado Lovreković