• 25.01.2018

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu

  • 23.01.2018

Oglas za prodaju rabljenog vozila

Komunalac Petrinja d.o.o. dana 23. siječnja 2018. godine objavio je oglas za prodaju rabljenog vozila ( specijalno vozilo za prijevoz pokojnika...

  • 05.01.2018

Raspored lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta za 2018 god.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE RASPORED LOKACIJA – 2018. god. Radno vrijeme: 0-24 h svaki dan   02.01. - 04.01.          -...

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
  • 04.01.2018

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

  • 15.12.2017

Oglas za prodaju rabljenih vozila

  Komunalac Petrinja d.o.o. dana 15.prosinca 2017. godine objavio je oglas za prodaju rabljenih vozila. Tekst oglasa nalazi se u privitku.

  • 16.10.2017

Javna licitacija povodom dana Svi sveti 2017. godine za prodaju cvijeća i svijeća

Groblje Sv.Benedikt

  • 06.10.2017

PROMJENA PODATAKA O KORISNIKU USLUGE

U slučaju da je na Vašoj nekretnini došlo do promjene vlasništva, a račun za uslugu naslovljen je na prethodnog vlasnika, molimo da nam...

  • 30.12.2016

Količine odvojeno prikupljenog otpada iz domaćinstava

  Količine odvojeno prikupljenog otpada iz domaćinstava    

  • 24.10.2016

Javna licitacija povodom dana Svih svetih

JAVNA LICITACIJA POVODOM DANA SVIH SVETIH JAVNA LICITACIJA ZA PRIGODNU PRODAJU NA GRADSKOM...