• 19.10.2020

Ograničen rad sa strankama

zbog povećanog broja zaraženih

  • 14.10.2020

JAVNA LICITACIJA POVODOM DANA SVIH SVETIH

  Komunalac Petrinja d.o.o. Ivana Gundulića...

  • 12.10.2020

ODVOZ BIOOTPADA - MOŠĆENICA

ZAPOČINJE U STUDENOM

  • 08.10.2020

KALENDARSKI RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - PETRINJA

Petrinja - odvoz otpada listopad -prosinac 2020

  • 07.10.2020

KALENDARSKI RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - Majur

Majur - odvoz otpada listopad -prosinac 2020

  • 07.10.2020

KALENDARSKI RASPORED PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - Donji Kukuruzari

Donji Kukuruzari - odvoz otpada listopad -prosinac 2020

  • 29.09.2020

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca Petrinja d.o.o.

Komunalac Petrinja d.o.o., temeljem Odluke Nadzornog odbora Komunalca Petrinja d.o.o. od dana 26. travnja 2019. godine i Odluke Skupštine Društva...

  • 29.07.2020

Odvoz biootpada - pilot projekt

Komunalac Petrinja d.o.o. kreće s pilot projektom odvoza biootpada od mjeseca kolovoza. Od kolovoza će biti pojačan i odvoz razvrstanog otpada...

  • 22.07.2020

NOVI TERMINI SAKUPLJANJA OTPADA

Od kolovoza 2020. godine